DMR Mode (režimai)

Iš DigitalVoice Lithuania.
Pereiti į navigaciją Jump to search

DMR turi du TS, tai leidžia tuo pat metu, tuo pačiu dažniu komunikuot dviems ryšio komplektams (stotelė-stotelė, stotelė-retransliatorius), su sąlyga kad jie naudoja skirtingus TS.

Dauguma stotelių perduoda tik 50% laiko (vyksta automatiškai ir vartotojui nepastebimai), tik viename, parinktame TS (dėl akumuliatoriaus energijos taupymo taip pat). Išimtis - senesnės Baofeng stotelės, kurios perduoda abiems TS tuo pat metu, kas sukelia trikdžius kitame TS dirbančioms stotelėms, todėl jų naudojimas yra nesveikintimas.


DMR gai veikti keliais, žemiau išvardintais režimais. Režimai tarpusavyje nesuderinami, tačiau, kartais, ryšis tarp DMO/Simplex ir Repeater yra įmanomas, bet kategoriškai nesveikintinas, dėl kylančių TS naudojimo neaiškumų ir trikdžių kito TS naudotojams.

Ryšiui per retransliatorių visada naudokite režimą Repeater!

Režimas (Mode) Aprašymas Paaiškinimai
DMO/Simplex Režimas simpleksiniam ryšiui

Dažniausiai naudojamas režimas tiesioginiam ryšiui (be retransliatoriaus), bei ryšiui per Simplex hotspot.

TS neturi reikšmės priemimui, abi stotelės klausosi tiek TS1 tiek TS2 ir dekoduoja pirmą išgirstą, atitinkamai užsirakina (numatytam laikui) tame TS, kuriame girdėjo pašnekovą ir paspaudus PTT perdavinėja tame pačiame TS. Perdavimui (pagal nutylėjimą) naudojamas TS1, nepriklausomai koks TS užprogramuotas (parinktas) (jei stotelė pradeda perdavinėt pirma, po ilgesnės pertraukos).

Šiame režime dirbant per Simplex Hotspot MMDVM užtikrina abėjų TS keitimą į TS2.

Sinchronizacijos nėra.

Repeater Darbo per retransliatorių režimas

Privalomas režimas ryšiui per retransliatorių arba per Duplex Hotspot.

Radijo stotelė priima ir siunčia užprogramuotame (parinktame) TS.

Ryšio seanso pradžioje yra vykdoma sinchronizacija su retransliatorium, kas užtikrina sklandu veikima abiem TS.

Pradėt kalbėt galima (rekomenduojama) tik išgirdus patvirtinanti toną (po PTT paspaudimo), kuris reiškia kad stotelė ir retransliatorius "girdi" viens kitą ir sinchronizuoti.

DCDM TS Split Simpleksinis, dvigubos talpos režimas su sukeistais RX ir TX TS

Nenaudojamas režimas, reikalaujantis skirtingų (priešingų) nustatymu stotelėse.

Užtikrina dvieju ryšio komplektų veikimą tuo pačiu dažniu.

Priemimui naudojamas užprogramuotas (parinktas) TS.

Perdavimui naudojamas kitas TS nei užprogramuotas (nustatytas).

Režimas visiškai nesuderinamas su Hotspot.

DCDM/DoubleSlot Simpleksinis, dvigubos talpos režimas su vienodais RX/TX TS

Nenaudojamas režimas, reikalaujantis tokių pačių nustatymų stotelėse. 

Užtikrina dvieju ryšio komplektų veikimą tuo pačiu dažniu.

Priemimui ir perdavimui naudojamas užprogramuotas (parinktas) TS.

Režimas nepilnai suderinamas su Hotspot. Veikia tik kai parinktas TS2. Rekomenduojama su Hotspot nenaudoti.

Trumpinių paaiškinimai:

TS - Time Slot (laiko intervalas, slot'as, gali but TS1 ir TS2)

DMO - Direct Mode Operation (tiesioginio ryšio veikimas)

DCDM - Dual Capacity, Direct Mode (dvigubos talpos tiesioginis režimas)