DigitalVoice Lithuania:General disclaimer

Iš DigitalVoice Lithuania.
Pereiti į navigaciją Jump to search

Šiame tinklalapyje pateikta informacija yra tik bendro informacinio pobūdžio ir skirta Radijo mėgėjams (HAM). Mes dedame visas pastangas, kad visa tinklalapyje pateikiama informacija būtų nuolat atnaujinama, tačiau kartais gali pasitaikyti klaidų. DigitalVoice Lithuania neprisiima jokios atsakomybės vartotojams arba trečiosioms šalims dėl jų naudojimosi šia medžiaga ar jos turiniu. Vartotojai sutinka nenaudoti arba neleisti naudoti šios medžiagos neteisėtais tikslais. Tam tikros šio tinklalapio dalys gali būti susijusios su išoriniais interneto puslapiais, o išoriniai interneto puslapiai gali turėti nuorodas į šį tinklalapį. DigitalVoice Lithuania nėra atsakinga už bet kokių išorinių interneto puslapių turinį.